DGG Wijkprogramma 2022-2026 voor Skandia-Hulst.
Skandia - Hulst, een schone en groene wijk waar je graag blijft wonen.

Skandia - Hulst is één van de groenste wijken van de kern Geldrop, waar het goed toeven is. Dat wil de DGG graag zo houden en daarom zijn er een aantal aandachtpunten die de komende periode aangepakt moeten worden.