DGG Wijkprogramma 2022-2026
voor het centrum.
Het centrum is een wijk waar het fijn wonen is, dicht bij alle voorzieningen.
Het centrum van Geldrop is volop in beweging. Mede door de woningbouwimpuls gaat er de komende jaren veel veranderen niet alleen in het hart van het centrum in het winkelcarré maar ook in de straten er omheen. Centrum-west staat in de planning om het gebied tussen de Heggestraat en de Parallelweg te ontwikkelen. Centrum Hofdael krijgt een nieuwe richting. Bij het station worden aanpassingen gedaan. Belangrijk hierbij is dat de leefbaarheid op peil blijft zodat het centrum haar karakter als een fijne plek om te wonen niet alleen behoudt maar dat de ook versterkt wordt.